Barn

– Velkommen til Søgne bibliotek

Barneavdelingen ligger i lyse og fine lokaler, og vi har leker og en lesebinge til fri benyttelse – husk å rydde etter deg.

Vi har stellerom, trådløst nett, Pokéstop og pokégym, og tilgang til flere spill.

Spør også gjerne personalet om anbefalinger når det gjelder tilpasset barne- og ungdomslitteratur.