Mappami

– Velkommen til Søgne bibliotek
MappaMi er det samme som «Mine sider» i vårt biblioteksystem som har navnet Bibliofil.

Der kan du blant annet:

  • Logge inn og se hvilke bøker du har hjemme.
  • Få tilgang til eksterne tjenester.
  • Sette deg på venteliste på bøker.
  • Sette deg på epostvarslinger for når vi kjøper inn nye ting du er interessert i.