Klassebesøk barnetrinnet 5. klasse

– Velkommen til Søgne bibliotek

Søgne bibliotek inviterer alle 5.klassene i kommunen til besøk på biblioteket hver høst.

I utgangspunktet varer klassebesøket ca 1,5 time. Det blir en omvisning i biblioteket, bokprat om 1-3 bøker, informasjon om bibliotekets tilbud og et praktisk opplegg der elevene skal finne frem i biblioteket. Programmet varer ca 75 minutter, og ca 20 minutter er avsatt til å se seg om og låne bøker.

Det er mulig å avtale andre opplegg for besøket, men da i tillegg til det obligatoriske praktiske opplegget. Klassen kan også være lenger enn 1,5 time hvis den ønsker det.

Det vil alltid være en del elever som ikke har lånekort. Vi ønsker derfor å dele ut lånekort under besøket. Skolebiblioteket har fått et skjema som barn under 15 år må levere for å få lånekort. Det er viktig at en av de foresatte skriver under. 

Innmeldingsskjemaene for lånekort må være i biblioteket senest 3 arbeidsdager før besøket.

Vennligst kontakt biblioteket og avtal tid for dag og tidspunkt. Vi må ha følgende opplysninger:

• Ønsket dato og forslag på tidspunkt
• Kontaktperson for besøket, med telefon og e-post
• Antall elever
• Om dere ønsker noe annet enn det vanlige opplegget vårt.

Bestill i god tid!

Velkommen på bibliotekbesøk!

Spørsmål?

Beate Bjørklund er ansvarlig.